Menu

Kas on võimalik kasulikumalt suhelda ettevõttes, avatud keskkonnas, iseeneses (mõtteid Marek Koppelilt).

Kas on võimalik kasulikumalt suhelda ettevõttes, avatud keskkonnas, iseeneses? Mina olen Marek Koppel. Tegelen mittetuluühenduses „Pere teater Flying cow“ ja viin läbi kultuurhariduslikke ja suhtlemisalaseid üritusi ettevõtetele (täiskasvanutele ja noortele). Kõik „Pere teater Flying cow“ eesmärgid on suunatud  kultuuri edendamisele ja meie tegevus on kultuurhariduslik mitte täienduskoolituse ja täiskasvanuharidusega tegelemine. Järgnevalt pakun nelja erinevat üritust (ühe ürituse kestvus on poolteist kuni kaks tundi):


 1. Aktualiseerimine, psühholoogiline kriis ja kriisiabi (kas on võimalik kasulikumalt suhelda ettevõttes, avatud keskkonnas, iseeneses)

 2. Käsikäes narkootikumide vastu!

 3. Praktilised rollimängud psühholoogias (rollid eneseteostuseks meeskonnatöös)

 4. 100 % suhtlemist (elutsoonid, arenguvajadused)


 

Üritusi viib läbi üks lektor. Venekeelsetes gruppides viiakse need läbi vene keeles. Ühe grupi suurus võib olla kuni 60 inimest (mida väiksemad on grupid, seda suuremad on osalejatel kaasarääkimise ja eneseteostuse võimalused). Üritused toimuvad üle kogu Eesti. Sinna- ja tagasisõiduks (Tallinnasse) kasutab läbiviija ühiskondlikku transporti.


Üritustes põimuvad omavahel teatraalsed ja psühhofüsioloogilised meetmed. Iseloomulik on teatraliseeritud ja positiivne esitlusviis, mis võimaldab paremini analüüsida erinevaid elusituatsioone, leida otstarbekamaid lahendusi koostöös läbiviija ning auditooriumiga. Kena valikut!


Praktikast lähtuvalt on võimalik välja töötada eriteemasid:

 • Kuidas võimendada kliendi soovi defitsiidi tekkimisel toodangus
 • Produktiivne suhtlemine töökaaslastega (konfliktid, stress)
 • Ümberkehastumine müügitehnikas (klient ja müüja)
 • Konfliktide vältimine ja stressi vähendamine töös

Informatsioon toimub telefonidel:

(+372)  55-66-2992  (mobiil)

(+372)  658-58-53  (tavatelefon)


Kui telefon on hõivatud, saata informatsioon e-maili teel:

arengukeskus@gmail.com

marekkoppel@hotmail.com


8320Hind määrab valiku! Ürituste maksumus  (eurodes):

 1. Üks loeng -  192.-
 2. Kaks loengut -  374.-
 3. Kolm loengut -  551.-

Maksumus ürituste eest laekub mittetuluühendusele "Pere teater Flying cow". Täiendavate ürituste osas on hind kokkuleppel. Maksumusele võivad lisanduda ühiskondliku transpordi ja pisivahendite hinnad. Pärast teenuse osutamist on maksmise tähtaeg kuni neliteist tööpäeva.


Kontaktandmed:

Kultuurhariduslik mittetuluühendus

"Pere teater Flying cow"

Registrikood: 80429059

Kontonumber:

EE082200221068270156 (Swedbank)

http://flyingcow.info/


Aadress:

Erika 2, Tallinn 10416, Eesti Vabariik


Telefonid:

(+372)  55-66-2992  (mobiil)

(+372)  658-58-53  (tavatelefon) 

E-post: 

arengukeskus@gmail.com

marekkoppel@hotmail.com