Menu

Kas on võimalik kasulikumalt suhelda ettevõttes, avatud keskkonnas, iseeneses (mõtteid Marek Koppelilt).

Mina olen Marek Koppel. Sündisin 04.augustil 1965.aastal Võru linnas. Töötanud olen regulatiivselt erafirmades, riigiettevõtetes, linna- ja vallavalitsuses (Tallinna Kriisiabi Keskuses, Nõmme Linnaosa Valitsuses, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis, Mustjala Vallavalitsuses, erinevates kodumaistes ja rahvusvahelistes ühisprojektides). Käesolevaga tegelen mittetuluühenduses „Pere teater Flying cow“ ja viin läbi kultuurhariduslikke ja suhtlemisalaseid üritusi ettevõtetele (täiskasvanutele ja noortele). Kõik „Pere teater Flying cow“ eesmärgid on suunatud kultuuri edendamisele ja meie tegevus on kultuurhariduslik mitte täienduskoolituse ja täiskasvanuharidusega tegelemine. Ühe ürituse kestvus on poolteist kuni kaks tundi.


HARIDUS, TÄIENDÕPE

 

1973 - 1984 - Võru I 8.kassiline Kool, Mikitamäe Keskkool, Otepää Keskkool, Tartu 17. Kutsekeskkool, Viljandi Kultuurikolledz

1981 - alustasin tegelemist Judo´ga

1986 - 1991 - Sankt-Peterburgi Riiklik Teatri-, Muusika- ja Kinematograafia Instituut (professionaalne lavastaja)

1987 - alustasin tegelemist kaikavõitlusega

1992 - alustasin tegutsemist Kendo´ga

1996 - täiendõppeseminarid “How to Develop Social Services in Municipalites” (Rootsi, Norra, Taani, Eesti, Läti, Leedu)

1997 - rahvusvaheline workshop “Art for Social Change” (Gdansk); Euroopa Kultuurikomisjon

1998 - "Kohalik omavalitsuspoliitika esiplaanile” («Friedrich Naumanni Fond»)

1998 - omavalitsustöötajate infoseminar Norra Kuningriigis (Froya)

1990 - /.../ - programmeerimine, arvutikasutamine kesk- ja kõrgtasemel

2004 - trauma (avarii), 

2004 - 2011 - avariiga seotud operatsioonid ja sellega seotult ajutised tööseisakud


TÖÖ, OSALUS, PROJEKTID

 

1992 - 1995 - Osalus inimeste turvalist arengut püüdlevas avalikus tegevprojektis (MTÜ „Tallinna Altruistide Ühing“). Oluline oli kaasata paljusid inimesi arusaama: tähtis on inimese vägivallavaba areng.

1993 - Osalus avalikul (viiel ööpäevasel) näljatreigil Tallinnas (alaealiste isikute õigus ja parim kodune kasvatus - „Õnnelik vabadus“ ja „Avalikustame lasteahistajaid“)

1995 - 1996 - Tallinna Kriisiabi Keskus (infospetsialist, andmetöötlusprogrammi "Connection-1" programmist, programmi lepinguline hooldaja ja konsultant)

1995 - Töö- ja puhkelaager Saaremaal (projekti juht, treener)

1996 - 1997 - Teater “Alter” (looja, pedagoog)

1996 - noorsooprojekt “Ei vägivallale!” (projekti juht)

1996 - 1997 - Eesti-Rootsi ühisprojekt “Lastekaitse Eestis” (projekti koordinaator, lektor)

1997 - metoodiline õppefilm “Narkootikumid” (peatoimetaja, stsenarist)

1996 - 1997 - Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme SAO infospetsialist)

1997 - Suhtlemiskursused Eesti kinnipidamisasutustes (treener)

1997 - projekt “Tallinna strateegilise plaani ja sotsiaalse infrastruktuuri arendamine” (juht)

1997 - 1998 - Mustjala Vallavalitsus (valitsuse liige); Mustjala informaatika arenguspetsialist; infolehe “Mustjala Ex'press” asutaja ja tegevtoimetaja

1998 - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (“Sotsiaalhoolekande klassifikaator ja põhimõistete süsteem” - projekti juht)

1998 - 2004 - Arengukeskus AlterEgo (FIE Marek Koppel - direktor, pedagoog)

1999 - metoodiline õppefilm “Psühholoogiline kriis ja kriisiabi” (peatoimetaja, stsenarist)

2001 - Aiki-Do atesteerimiskomisjoni liige (Inglismaa, London)

2002 - 2004 - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (andmetöötlusprogrammi "Connection-2" programmist, programmi lepinguline hooldaja ja konsultant)


Olen mees, sõber, abikaasa, isa, vanaisa.

 

Sündinud olen Lõvi tähtkujus Mao aastal. Valigevaks planeediks on Päike. Element Tuli. Aga olgu öeldud, et horoskoopidest ma suurt ei hooli. Armastan Jumalat, armastan väga abikaasat. Usun Armastust! Samavõrd püüan armastada teisi inimesi ja iseennast. Ehkki mis siin salata - ajuti on see natukene raske.

 

Ristitud olen Tarvastu kirikus (1985) ja leeris käisin Tallinna Toomkirikus (2003). Vahel on mul tunnel nagu oleksin tulnukas teiselt planeedilt. Aga olen veendunud, et see tunne valdab paljusid inimesi.

 

Hea on koos abikaasa ja lastega maailmas rännata ja inimestega suhelda (Eesti, Leedu, Soome, Rootsi, Katari, Tai, Hiina).

Olla lihtne on and. See on and olla prii. Tulla alla maa peale ja jäädagi nii.


Vähemuse elu kulub omasuguste otsimisele, keda on ehk üks kümne tuhandeid peale. Küllap on neid aga rohkem kui Valgeid Vareseid, sest ealeski ei näe üks Valge Vares teist Valget Varest. (U. Masing)

 

Eks meis igaühes on oma isiklik "Valge Vares". Eeldan, et minu puhul on lisaks (peidus) ka üks "Casanova kompleks". Püüan ennast enamgi mõista. Aga ajuti on see raske. Tahan ennast ühiskonnas enamgi produktiivsemalt teostada. Eeldan, et olen töös ja töösuhetes piisavalt produktiivne, mille kinnituseks on paljud eelnenud tööd ja suhted töökaaslastega. Töösuhteid on palju ning paljud nendest on püsivad ja enamgi edasiarenevad.