Menu

Kas on võimalik kasulikumalt suhelda ettevõttes, avatud keskkonnas, iseeneses (mõtteid Marek Koppelilt).

 • Kuidas kasulikumalt suhelda
 • Kuidas kasulikumalt suhelda
 • Kuidas kasulikumalt suhelda
 • Kuidas kasulikumalt suhelda
 • Kuidas kasulikumalt suhelda

Aktualiseerimine,

psühholoogiline kriis ja kriisiabi

(kas on võimalik kasulikumalt suhelda ettevõttes, avatud keskkonnas, iseeneses)

(11-12 klass, täiskasvanud)

 

MANIPULAATOR on isik, kes end teatud kombel maksma pannes kasutab oma huvides ja kontrollib nii iseennast kui teisi nagu asju. Kõige rohkem kardab manipulaator, et keegi, olgu see või kõige lähedasem inimene, saab aimu tema tõelistest tunnetest. Oma tegelike tunnete varjamine - see on manipulaatori peamine tundemärk. Manipulaatoriks ei sünnita, selleks saadakse. Manipulaator näeb elu kui hoolimatut ning halastamatut võitlust ning suhtub sellesse niivõrd tõsiselt, et muutub tihti närvivapustuse kandidaadiks.

AKTUALISAATOR on inimene, kes hindab nii iseennast kui oma kaaslasi isiksustena. Aktualisaator on vaba, et olla ise oma elu isand. Ta suudab muuta haaravaks mänguks ka kõige rutiinsema tegevuse, sest ta ei suhtu elusse sünge tõsidusega.

 

KRIISIABI. Kui väga me ka ei sooviks, on elul pahatihti varuks üllatusi - kriisid on lahutamatu ja normaalne osa inimelust. Termin kriis (kr.k) tähendab pöördepunkti, millele järgnev areng viib mõnel juhul isiksuse kasvu ja suurema küpsuse suunas, kuid mis võib viia ka haiguse ja meeleheiteni. Inimese jaoks tähendab kriis seda, et tema kogemused ja seni kasutatud viisid konkreetse situatsiooniga toimetulekuks ei ole küllaldased. Reeglina on ta kaotanud kontrolli situatsiooni ja iseenese üle. Kuidas läbida kriise ja tulla neist välja võitjana?

 

EESMÄRK on aidata auditooriumil hinnata neid ümbritsevaid manipulatiivseid rolle ja omandada positiivne suhtlustasand ning anda kaitsvaid teadmisi kriisisituatsioonis toimetulekuks (sh. eneseabi). Ühe grupi suurus võib olla korraga ca 60 inimest. Ürituse kestvus on 1,5-2 tundi (soovitavalt ilma vaheajata).


Praktilised rollimängud psühholoogias

(rollid eneseteostuseks meeskonnatöös)

(9-12 klass, täiskasvanud)

 

Enamik emotsionaalset stressi tekitavatest teguritest on seotud eneshinnanguga. Vastastikuste ootuste täitmata jätmine mõjub ärritavalt, tekitab solvumist ja sisemist vimma. Tegelikult ootab ju igaüks mõistmist ja tähelepanu, kuid kahjuks pole kaugeltki kõigil mahti kaasinimeste tundemaailma sisse elada, sõna tõsises mõttes üksteist märgata. Selleks, et olla edukas suhtleja, peame teadma nii enese kui kaaslaste tegelikke (psühholoogilisi) vajadusi ja põhjuseid käitumiseks.

"Praktilised rollimängud psühholoogias" on täiuslikult fantastilised grupisituatsioonid. Osalejatel on võimalus tungida erinevate maailmade sisse, neid ise arendada, jätkub meeleheitlikku pinget ja huvi. Mängud annavad osalejatele suurepärase võimaluse katsetada enese suutlikkust olla esmaavastaja pingelises grupitöös, jätkub nii adrenaliini kui fantaasiat.

Praktilised rollimängud on PARIM VAHEND eneseteostuseks ja meeskonnatööks! Ürituse kestvus on 1,5 - 2 tundi (soovitavalt ilma vaheajata). Soovitav kui ühe grupi suurus on kuni 40 inimest.


 • Roll
 • Roll
 • Roll
 • Roll
 • Roll
 • Roll
 • Roll
 • Roll
 • Roll
 • Roll
 • Roll

100 % suhtlemist

(elutsoonid, arenguvajadused)

(9-12 klass, täiskasvanud)

 

Enamik emotsionaalset stressi tekitavatest teguritest on seotud enesehinnanguga. Vastastikuste ootuste täitmata jätmine mõjub ärritavalt, tekitab solvumist ja sisemist vimma. Tegelikult ootab ju igaüks mõistmist ja tähelepanu, kuid kahjuks pole kaugeltki kõigil mahti kaasinimeste tundemaailma sisse elada, sõna tõsises mõttes üksteist märgata. Selleks, et olla edukas suhtleja, peame teadma nii enese kui kaaslaste tegelikke (psühholoogilisi) vajadusi ja põhjuseid käitumiseks.

Inimese sünnipärast väärtust ja sellega kaasnevaid õigusi on tunnustatud läbi ajaloo kõikides kultuurides. Läänemaailmas loetakse neid õigusi loomulike õiguste ehk inimõiguste hulka. Tänapäeva demokraatiariigi esmaseks tunnuseks on tagatud inimõigused. Kõige tähtsam kõikidest õigustest on õigus elule. On terve hulk teisigi õigusi: usuvabadus, sõnavabadus, õigus kodakondsusele, õigus riigi kaitsele, laste õiguste deklaratsioon... ja need õigused on tagatud erinevate seadussätete ning deklaratsioonidega.

 

Praktika on näidanud, et kui inimesed asuvad aktiivselt suhtlema, siis nende tunded muutuvad tõhusamaks ja vähendavad stressi. See tähendab, et suhtlemise abil seovad nad ennast eluga ja suudavad panna end liikuma just selles suunas, mis pakub neile rahuldust ja muudab elu elamisväärseks. Edu algab õigest suhtumisest! Suhtumine on kui filter, mille läbi me elu näeme. Ellusuhtumist ON võimalik arendada. Positiivset ellusuhtumist aga veelgi enam!

EESMÄRK on suurendada eneseteostust - seda eelkõige ühiskonna, kaasinimeste, sõprade ja perekonna ees ning anda teadmisi ja kogemusi õige käitumise osas (lahenduskeskne ellusuhtumine, keskendumine olulisele, erinevad "elutsoonid" ja vastavad käitumisreeglid, konfliktide vältimine, stressi vähendamine, positiivsus). Ühe grupi suurus võib olla korraga kuni 60 inimest. Ürituse kestvus on 1,5-2 tundi (soovitavalt ilma vaheajata).


Käsikäes narkootikumide vastu!

(5-12 klass, täiskasvanud)

 

Üha enam kõneldakse viimasel ajal narkootikumide levikust. Põhjust kõneaineks annab elu ise, kusjuures faktid on vaid üliväike osa probleemi tegelikkusest. Kõige kaitsetumad on narkoärikate ees lapsed ja noored. Diilerid kasutavad oskuslikult ära noorte soovi paista täiskasvanuna ja kartusi käituda memmekana. Kujutletud peeglis võib "kass" näha ennast "lõvina". Valesti aru saadud solidaarsus ja kartus omandada koputaja maine ei luba lastel õigel ajal asjast täiskasvanutele rääkida. Tagajärjeks on olukord, kus kõige vähem teavad koolis levinud narkootikumidest õpetajad ja kõige hiljem saavad nooruki narkosõltuvusest teada tema vanemad. Infoallikaks pole enamasti mitte noor, vaid kiirabihaigla või politsei.

EESMÄRK on ennetada narkootikumide levikut noorte seas. Projekti eeldatav kasutegur on: ca 95% projektis osalenutest ei proovi eales narkootikume. Ühe grupi suurus võib olla korraga kuni 60 inimest. Ürituse kestvus on 1,5-2 tundi (soovitavalt ilma vaheajata).


 • Vastu
 • Vastu
 • Vastu
 • Vastu
 • Vastu
 • Vastu
 • Vastu
 • Vastu
 • Vastu
 • Vastu
 • Vastu
 • Vastu

Küsimused, mis esitasid kooliõpilased peale eelnenud üritusi.

 

"Miks on armastus nii valus? Miks keegi ei saa must aru?"

"Miks pole elus üldse õiglust? Kõik on rõve!"

"Miks täiskasvanud ei mõista mind kunagi?"

"Ma armastan oma koera. Rohkem sõpru pole mulle vajagi. On see halb?"

"Miks on maailmas nii palju kurjust? Kuidas olla normaalne?"

"Miks mu isa pidevalt joob?"

"Miks mind karistatakse valesti?"

"Vahel on nii kurb olla. Tegelikult ma ei oskagi midagi öelda või küsida, lihtsalt on kurb... Väga!"

"Miks on elu nii karm?"

"Mul on tunne, et keegi ei saa minust aru ja ma olen teistest erinev. Miks?"

"Kuidas ma saaksin oma pahedest lahti?"

"Kui mind on vägistatud, kas ma olen sellepärast halb inimene?"

"Miks on seadused nii halvad? Mis siis on kui ma olen seadust rikkunud?"

"Mulle meeldib esineda. Kas see on halb?"

"Kas ma tõesti olen paha poiss? Kõik ütlevad seda..."

Mida vastaksid antud küsimustele Sina?

 

"Ma armastan ühte oma klassi poissi aga ma ei tea kuidas seda temale ütelda..."

"Mida sa mulle Jõuludeks kingid?"

"Miks on elu nii raske? Vahel on tunne, et lihtsalt ma ei jõua enam!!!"

"Mida tähendab "väärakas"? Mulle koolis öeldakse nii pidevalt..."

"Kuidas ma saaksin enda perekonna tagasi? (poiss internaatkoolist)"

"Mis on teie jaoks elu? Mida see tähendab teile?"

"Miks on osad inimesed õelad ja pahatahtlikud?"

"Miks ma olen üksik? Ma ei taha aga ma olen. Miks?!?"

"Mu poiss tarvitab narkootikume - miks?"

"Kuidas ma saaksin suitsetamisest lahti?"

"Mis on tõeline sõprus?"

"Milliseid patte sa oled oma elus teinud ja milliseid ei ole?"

"Kas Jumal on olemas? Miks ma teda ei tunne?"

"Kas sina õppisid koolis hästi kui sa noor olid?"